Placement papers | Freshers Walkin | Jobs daily: Full Stack .NET Developer at Accenture Poland (Warsaw, Poland)


Search jobs and placement papers

Full Stack .NET Developer at Accenture Poland (Warsaw, Poland)

Czym bdziesz si zajmowa?

Wemiesz udzia w projekcie tworzenia instytucji finansowej – mobilnego, cyfrowego banku. Projekt obejmuje cay przekrój technologii przedsibiorstwa, w tym systemy produktów, usugi sieciowe, dostp wielokanaowy. Pracujemy na technologiach: .NET, Android/iOS, Mainframe. Do Twoich obowizków nalee bdzie:

• tworzenie oraz wdraanie innowacyjnej aplikacji internetowej dla midzynarodowej instytucji finansowej
• zapewnienie wsparcia w zakresie analizy i projektowania we wszystkich fazach wytwarzania oprogramowania (od projektu do wdroenia), sugerowanie najbardziej efektywnych rozwiza wdroenia oprogramowania
• opracowanie nowych koncepcji rozwiza, sugerowanie wasnych innowacyjnych pomysów w ramach technologii Microsoft
• projektowanie zoonych rozwiza, które musz sprosta wymaganiom skali klientów, jak i rozproszeniu geograficznemu uytkowników

Czego od Ciebie oczekujemy?

• dowiadczenia w pracy z back-endem: .NET 4.5, C#, WCF, ASP.NET MVC, WebAPI oraz front-endem: HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript, React, Flux/Redux, Node.js, Backbone.js 
• dowiadczenia w pracy z serwisami SOAP/REST i WebAPI 
• znajomoci narzdzi: GIT, BitBucket, Jira, Jenkins, Visual Studio 2017 
• dowiadczenia w tworzeniu testów jednostkowych oraz testów integracyjnych 
• bardzo dobrych umiejtnoci komunikacyjnych oraz interpersonalne, pozytywnego mylenia oraz chci do nauki i poszerzania wiedzy 
• mile widziane: Jira / Bitbucket, Jenkins / Team City, .NET Core framework, Backbone / Angular frameworks, T-SQL / SQL Server 

Co moemy Ci zapewni?

• moliwo zdobycia unikalnego dowiadczenia w tworzeniu nowej instytucji finansowej obejmujcego cay zakres technologii przedsibiorstwa
• midzynarodowe szkolenia techniczne i zdobycie kluczowych na rynku certyfikatów
• nieograniczony dostp do platform szkoleniowych pluralsight oraz codeschool
• peen komfort pracy – prywtn opiek medyczn, ubezpieczenie na ycie , karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjn kart kredytow American Express Gold
by via developer jobs - Stack Overflow
 

No comments:

Post a Comment